พบใหม่
moto g family

ออกแบบด้วยสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ.

moto g⁷

moto g7

  • เพลิดเพลินกับภาพยนตร์เกมและภาพถ่ายใน 6.2” Full HD+, จอแสดงผล Max Vision ที่ใหญ่ที่สุดบน moto g เคย.
  • เหนือกว่าภาพถ่ายด้วยระบบกล้องสองตัวสร้างสรรค์ 12 MP, ความละเอียดสูงซูม, และซอฟต์แวร์ภาพ AI ขับเคลื่อนรวมถึง Google Lens™.

moto g7 power

  • รับพลัง 60 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ขนาด 5000 mAh, บวกพลังงาน 9 ชั่วโมงในเวลาเพียง 15 นาทีด้วยการชาร์จ turbopower™ *
  • รู้สึกถึงประสิทธิภาพที่ตอบสนองของ Qualcomm® Snapdragon™ 632 octa-core 1.8GHz หน่วยประมวลผล, 4 GB RAM, และ Android™ 9 Pie.

* แบตเตอรี่จะต้องถูกใช้งานจนเหลือน้อยมาก ความเร็วในการชาร์จจะลดลงเรื่อยๆ ระหว่างระยะเวลาชาร์จ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่อ้างอิงทั้งหมดเป็นค่าประมาณจากการใช้งานของผู้ใช้โดยเฉลี่ยซึ่งมีทั้งการใช้งานจริงและอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ประสิทธิภาพการใช้งานจริงของแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไป และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมถึงความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าเครือข่าย อายุของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้งาน คุณสมบัติที่เลือกใช้ การตั้งค่าของอุปกรณ์ เสียง ข้อมูล รวมถึงรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ

พื้นที่จัดเก็บสำหรับผู้ใช้ที่มีจะน้อยกว่าที่ระบุเนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งล่วงหน้าและอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์

MicroSD Card มีจำหน่ายแยกต่างหาก อาจไม่สามารถย้ายเนื้อหาสื่อที่มีระบบการป้องกัน DRM ไปยังการ์ดได้ ความจุสูงสุดที่ใช้งานได้ตอนนี้คือ 256 GB

1. แผนส่งเสริมการขายที่กำหนดการชำระเงินขั้นต่ำและมีดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี: จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยไปยังบัญชีของคุณ (ที่ 29.24% Purchase APR อัตรา Standard Variable) ตั้งแต่วันที่ซื้อ ถ้ายอดซื้อไม่ได้รับการชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือถ้าคุณชำระเงินช้ากว่าที่กำหนด แผนนี้กำหนดให้ชำระเงินอย่างน้อยเป็นรายเดือนระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับแผนเครดิต 6 และ 12 เดือน ระยะของช่วงเวลาส่งเสริมการขายจะถูกกำหนดโดยปริมาณการซื้อ และจะไม่นานเกิน 6 หรือ 12 เดือนตามลำดับ จำเป็นต้องซื้อสินค้าอย่างต่ำ $549 โดยไม่รวมภาษีสำหรับแผนเครดิต 18 เดือน

2. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่อ้างอิงทั้งหมดเป็นการประมาณจากการใช้งานแบบผสมผสาน รูปแบบการใช้งานแบบผสมผสานอ้างอิงจากอุปกรณ์ Motorola ที่ใช้งานบนเครือข่าย 4G LTE ซึ่งมีการครอบคลุมเครือข่ายที่ดี และประกอบด้วยช่วงการใช้งานและการสแตนด์บาย ใช้การตั้งค่าแบบพร้อมใช้จากโรงงานสำหรับการใช้งานแบบผสมเพื่อคำนวณประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพการใช้งานจริงของแบตเตอรี่อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมถึงความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าเครือข่าย อายุของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้งาน คุณสมบัติที่เลือกใช้ การตั้งค่าของอุปกรณ์ เสียง ข้อมูล รวมถึงรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ